17.6.09

Un món desigual

Vivim en un món desigual, encara. Heu fet els mapes deformats, semblem irreals. Però paradoxalment, és el món real en el que vivim. Continents desmesuradament grans i continents que només són una línia. Què significa tot això? La riquesa, el benestar, la sanitat, la investigació,... està mal repartida. El primer món viu (vivim) instal.lat en la riquesa, en el consum desmesurat i el tercer món en la pobresa. Caldrà que vos pregunteu (ens preguntem) si una cosa té a vore amb l'altra.