26.11.14

Catedrals del Gòtic Clàsic

Les catedrals de Toledo, Burgos, León i Barcelona