30.6.09

Nueva matanza en Texas?

Tal i com diu Amnistia Internacional, no es tracta d'una nova pel.lícula de terror ni de cap nou episodi d'un boig que entra en qualsevol lloc ple de gent i dispara sense parar... Es tracta dels morts de la pena de mort. Texas, un governador, 200 morts. Entra i informa't de les circumnstàncies... i si vols, actua.