5.4.09

Els alumnes a l'aula...

Vídeos amb algunes escenes del treball dels alumnes a l'aula.
Els alumnes de 3r d'ESO, en grups i valorant les maquetes que feréu representant espais humanitzats amb materials totalment reciclables.

Del curs passat, mostrant el treball a l'aula dels alumnes d'Història Contemporània.