12.4.09

Eixida al Cabanyal-Canyamelar i al treatre
El Teatre El Musical, on els alumnes de 3r d' ESO amb els profes han vist Els fets de Jaume I , després de passejar pel barri de El Cabanyal-Canyamelar. Aquests alumnes es mereixen un 10 pel seu comportament excel.lent durant la representació i per haver cumplit exitosament amb la missió de trobar les cases, les pintades al.lusives al problema del barri i portar la prova fotografiada. Amb les vostres fotografies, farem una presentació.